Inschrijfformulier nieuwe leden 2019

Hiermede wens ik me in te schrijven als nieuw lid van Wielervereniging Lonneker.


Aankruizen wat van toepassing is.


Soort lidmaatschap.

Contributie: Hoofdlid 45,00-Gezinslid 35,00-M-Lid 15,00-Gezins Jeugdlid 30,00-Hoofd Jeugdlid 35,00.

De contributie heb ik overgemaakt op rekeningnummer NL91 INGB 0006 9902 39 tnv W.V. Lonneker te Enschede. (BIC: INGBNL2A).